Voor de ouders

Wat is een lui oog?

Men spreekt van een ‘lui oog’ als het oog gezond is, maar ook eventueel met de juiste bril, niet goed kan zien. Het kijken met dit oog is niet voldoende ontwikkeld. De medische benaming voor een ‘lui oog’ is amblyopie. Een lui oog kan alleen ontstaan in de periode dat het scherp zien nog in ontwikkeling is (tot en met de basisschoolleeftijd). Dit is ook de beste periode waarin een lui oog te behandelen is. Een lui oog is de meest voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid aan één oog. Van alle mensen op de wereld heeft ongeveer 3-5% een lui oog.

Op de website van de NVvO (Nederlandse Vereniging van Orthoptisten) kun je de folder ‘Lui oog’ downloaden met achtergrond informatie over deze aandoening.

Nieuwsbrief

Informatiefolder voor ouders

Download hier de A5 informatiefolder voor ouders met daarin info over stickers, oogpleisters en de werkwijze van het Pleister Paradijs.

Pleister Paradijs - Zelf ontwerpen

Download de folder

Beste kinderen, ouders en orthoptisten,

Helaas moeten wij melden dat het Pleister Paradijs binnenkort zijn deuren zal sluiten. Dat betekent dat de huidige voorraad oogpleisters uitgeleverd en niet meer aangevuld zal worden. Als Pleister Paradijs willen wij oogpleisters kosteloos kunnen aanbieden.

Dit is helaas niet meer mogelijk door enerzijds zeer hoge inkoopprijzen op silicone oogpleisters en vergoedingen van zorgverzekeraars die niet jaarlijks geïndexeerd worden. De optie om klanten een eigen bijdrage te laten betalen strookt niet met onze visie aangezien dit producten zijn die onder volledige vergoeding vallen.

Met vriendelijke groeten,
Maruli (oprichter van het Pleister Paradijs)